Ondernemingsrecht in ruime zin


JustLaw richt zich op die rechtsgebieden waarmee organisaties in het dagelijkse lokale of internationale verkeer te maken hebben.

Wij richten ons daarbij op alle soorten organisaties. Multinational, MKB-er, Eenmanszaak, Goeddoel organisatie, non-profit, etc. Allen worden ze hier bediend.

Het recht verandert voortdurend. JustLaw acteert midden in deze setting. Daarom en daardoor houdt JustLaw de kennis van het recht bij. Daarnaast volgen en geven medewerkers van JustLaw opleidingen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.

De rechtsgebieden waarop wij u graag zullen bijstaan zijn:

- Mensenrechten en Duurzame Ontwikkeling in ruime zin;
- Ondernemings- en Vennootschapsrecht;
- Contracten en Algemene Voorwaarden;
- Samenwerkingsverbanden en -overeenkomsten;
- Verbintenissenrecht;
- Geschillen;
- Fusies en overnames;
- Arbeidsrecht en Medezeggenschapsrecht;
- Handelsrecht; en
- Internationaal Privaatrecht


    Colofon  |  Disclaimer