Mensenrechten en Bedrijfsleven


Mensenrechten zijn niet alleen de verantwoordelijkheid van regeringen, maar ook van het bedrijfsleven.

Over mensenrechten werd aanvankelijk aangenomen dat zij slechts betrekking hadden op de verantwoordelijkheid van staten naar hun onderdanen. Daar is echter verandering in aan het komen. Dat is niet alleen de mening van mensenrechtenorganisaties of de Verenigde Naties, maar ook - meer en meer - van bedrijven en organisaties zelf.

Bedrijven zijn, mede door de groei van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo), gaan zien dat ze een belangrijke speler zijn op het gebied van mensenrechten. En een groot deel van het bedrijfsleven raakt er steeds meer van overtuigd dat mensenrechten en milieubescherming moeten worden ge´ntegreerd in hun beleid. Een aantal beweegredenen kunnen zijn: meer winstmogelijkheden op lange termijn, klanten willen een eerlijk product en werknemers willen trots zijn op hun bedrijf. Veel grote internationale bedrijven hebben zich gecommitteerd om mensenrechten te respecteren. Deze bedrijven laten dit zien door gedragscodes of bijvoorbeeld de United Nations Global Compact te tekenen. Maar de praktijk is vaak grimmiger, waarbij regelmatig blijkt dat dochters of aanbieders in de keten het niet zo nauw nemen. Mede door de introductie van MVO is internationaal zelfs een verschuiving te zien. Van "maatschappelijk verantwoordelijk" als je als organisatie rekening houdt met mensenrechten. Naar "aansprakelijkheid" als een organisatie, incluis dochterondernemingen in het buitenland, zich er niet aan houdt. Bedrijven, zo nam de VN Mensenrechtenraad recent unaniem aan, hebben een verantwoordelijkheid "to respect human rightsö. Parallel met deze VN ontwikkeling, is duidelijk te zien dat meer en meer individuen en organisaties (vooral in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk) de gang naar de rechter vinden en zaken worden opgestart, geschikt en gewonnen. Ook in Nederland zijn recent een drietal van dergelijke zaken tegen een multinational gestart. Meer informatie daarover vindt u hier. Maar weinig organisaties hebben echt deskundigen in de arm genomen om te kijken waar het bedrijf staat of om de mensenrechtenprincipes in hun beleid te integreren. Of waar het bedrijf risico's loopt door haar huidige beleid en praktijk.

JustLaw heeft deze deskundigheid in huis. Te denken valt bijvoorbeeld aan:

- een Human Rights Scan voor u als bedrijf (waar staat uw organisatie);
- een advies over hoe kansrijk een bepaalde zaak zou zijn voor de Nederlandse rechter;
- een concreet advies op een deelgebied als arbeidsomstandigheden of milieu impact; of
- een lezing op het gebied van mvo, mensenrechten en bedrijven voor u of uw klanten.

Daardoor kunnen mensenrechten ook binnen uw organisatie worden ge´nstitutionaliseerd.
    Colofon  |  Disclaimer