Mensenrechten en Milieu


De links tussen mensenrechten en milieu en een gezond en schoon milieu als mensenrecht.

Een terugkerend onderwerp in discussies op het gebied van duurzaamheid is de spanning tussen milieu bescherming en economische ontwikkeling. Meer en meer is als gegeven geaccepteerd dat goede economische ontwikkeling op de langere termijn afhankelijk is van een milieu dat gezond, schoon en ecologisch in balans is.

In antwoord op dit groeiende bewustzijn, zijn er in de tweede helft van de 20ste eeuw veel internationale verdragen en locale wetten en regelgeving inzake milieubescherming ontstaan.

Aanvankelijk werd daarbij niet gekozen voor een mensenrechtelijke benadering van milieu bescherming. Maar sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw worden links tussen mensenrechten en milieu langzaam maar zeker erkend. Meer en meer zelfs wordt geaccepteerd dat mensenrechten en milieu onafscheidelijk aan elkaar verbonden zijn. Een voorbeeld hiervan is de erkenning dat rechten als leven, persoonlijke integriteit, familie leven, gezondheid en ontwikkeling direkt afhankelijk zijn van de bescherming van het milieu.

Steeds meer wordt erkend dat een gezond en schoon milieu een mensenrecht op zich is. Er zijn op dit moment meerdere regionale mensenrechtenverdragen en vele grondwetten die een expliciet geformuleerd “ Human Right to (a Healthy and Clean) Environment” bevatten.

Daarbij komt dat Klimaatverandering en "Global Warming" de afgelopen jaren een belangrijke plek op de internationale agenda hebben ingenomen. De stijgende zeespiegel, extreem weer (oa droogte, stormen en neerslag) en andere aan klimaatverandering gelinkte effecten hebben nu al een impact op het leven van miljoenen wereldwijd.

De IPCC rapporten uit 2007 geven aan dat de hoeveelheid mensen wiens leven, gezondheid of eigendommen zal worden beïnvloed door klimaatverandering alleen maar gaat stijgen. Tot miljarden, als we ons gedrag niet snel aanpassen. Klimaatverandering heeft dus ook een effect op Mensenrechten. Dit is ook in maart 2008 door de VN Mensenrechtenraad erkend.

JustLaw adviseert met name Mensenrechteninstituten en organisaties op deze terreinen. Maar ook bedrijven (bijv. op basis van MVO beleid) en goede doelen, zoals Amnesty International.

Ook verzorgt JustLaw lezingen op dit gebied. Voor onder andere universiteiten, (internationale) mensenrechtenopleidingen en voor bedrijven.


    Colofon  |  Disclaimer